Olgu Sunumu

Gluteus Mediusun Akut Kalsifik Tendiniti

10.4274/tod.galenos.2018.59389

  • Berke Aras
  • Serdar Kesikburun
  • Ümüt Güzelküçük
  • Evren Yaşar
  • A. Kenan Tan

Gönderim Tarihi: 06.02.2018 Kabul Tarihi: 26.06.2018 Turk J Osteoporos 2019;25(1):40-42

Kalsifik tendinit bir çok anatomik noktada oluşabilen enflamatuvar bir durumdur. Gluteus medius tendonun tutulumu nadiren görülür. Bu olguda gluteus medius tendonunun kalsifik tendinitine bağlı kalça ağrısı olan bir hasta takdim edilecektir. Otuz dokuz yaşında erkek hasta polikliniğe 2 haftadır devam eden ve aktivite ile artan şiddetli sağ kalça ağrısı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde sağ tronkanter major çevresinde belirgin hassasiyet saptandı. Manyetik rezonans görüntülemede gluteus medius tendonunun trokanter majore bağlanma bölgesinde enflamatuvar ödematöz değişiklikler saptandı. Akut kalsifik tendinit tanısı ile hastaya non-steroid anti-enflamatuvar ilaç başlandı. Bir haftalık ilaç tedavisine rağmen ağrılarında azalma olmadı. Daha sonra kortikosteroid yapılan hastanın semptomlarında üç gün içinde azalma gözlendi. Klinisyenler kalça ağrısının ayırıcı tanısında gluteus medius kasının kalsifik tendiniti de akılda tutmalıdırlar. Tanısı fizik muayene ve ilgili tendonda kalsifik birikmelerin radyolojik bulguları ile konur.

Anahtar Kelimeler: Kalsifik tendinit, kalça ağrısı, steroid enjeksiyonu

Tam Metin (İngilizce)