Orijinal Makale

Günlük veya Haftalık Alendronat veya Risendronat Alan Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Aylık İbandronat İçin Hasta Tercihinin Değerlendirildiği Açık-Etiketli, Prospektif, Çok-Merkezi, İki-Aşamalı Çalışma-BONCURE: Türkiye Alt-Çalışması

10.4274/tod.29491

 • Nurten Eskiyurt
 • Jale İrdesel
 • Vesile Sepici
 • Hatice Uğurlu
 • Yeşim Kirazlı
 • Füsun Ardıç
 • Bülent Bütün
 • Gülseren Akyüz
 • Lale Cerrahoğlu
 • Ömer Faruk Şendur
 • Peyman Yalçın
 • Sema Öncel
 • Merih Sarıdoğan
 • Tunay Sarpel
 • Mehmet Tosun
 • Yeşim Gökçe Kutsal
 • Kazım Şenel
 • Savaş Gürsoy
 • Ferhan Cantürk
 • Hüseyin Demir
 • Fatih Özdener
 • Hakan Öncel
 • BONCURE Study Group

Turk J Osteoporos 2012;18(1):0-0

Amaç:

BONCURE (Mevcut Bisfosfonat Kullanıcıları İçin Bonviva Bölgesel Avrupa Çalışması) ile daha önce günlük veya haftalık alendronat veya risendronat alan postmenopozal osteoporozu olan kadınlarda aylık ibandronat için hasta tercihinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler:

Bu prospektif, açık-etiketli çalışma, iki ardışık aşamadan oluşmuştur: A (tarama) ve B (tedavi) aşaması. A aşamasına kaydolan hastalar Aday Kimlik Anketi (CIQ) tamamladı. B aşamasında, Osteoporoz Hasta Memnuniyeti Anketi (OPSAT Q) tamamladıktan sonra, hastalar 6 ay boyunca aylık oral 150 mg ibandronat aldı. Tedaviden sonra, hastalar OPSAT-Q ve Tercihi Anketi tamamladı.

Bulgular:

Türkiye’den 223 hasta (yaş ortalaması 63,7±9,51) A aşamasına dahil edildi. Bunların arasında, 103’ü (%46,2) en az bir CIQ sorusunu "EVET" yanıtladı. Ortalama bileşik OPSAT-Q alan puanları; kolaylık (ortalama değişiklik, 15,3±17,7 puan), yaşam kalitesi (10,4±20,4 puan), genel memnuniyet (11,9±22,7 puan) ve yan etkiler (3,3±18,8 puan) için arttı. Altıncı ayda 177 hasta (%92,7) bir kez aylık doz programını tercih etti ve %99,0’u çalışma tedavisi ile uyumlu (≥%80) idi. Otuz hasta (%15,6) çoğunlukla gastrointestinal olan hafif ve orta şiddette advers olay yaşadı.

Sonuç:

Postmenopozal osteoporozu olan kadınlar, günlük veya haftalık bifosfonat tedavisine göre aylık ibandronatı daha çok tercih etmekte ve bu tedavi ile daha memnun ve uyumlu olmaktadır. (Türk Os­te­opo­roz Dergisi 2012;18:1-7)

Anahtar Kelimeler: Bifosfonat, ibandronat, postmenopozal osteoporoz, hasta tercihi

Tam Metin (İngilizce)