Olgu Sunumu

Kraniyal ve Sakroiliak Tutulum ile Tanı Konulan Alkalen Fosfatazın Normal Olduğu Paget Hastalığı

10.4274/tod.galenos.2019.15046

  • Gonca Sağlam

Gönderim Tarihi: 12.09.2019 Kabul Tarihi: 08.11.2019 Turk J Osteoporos 2020;26(2):136-138

Kemiğin Paget hastalığı, genellikle radyolojik incelemelerde tesadüfen tespit edilen kronik fokal kemik yapılanma bozukluğu ile karakterizedir. Her ne kadar serum total alkalen fosfataz Paget hastalığında genel bir kemik döngüsü belirteci olsa da, hastaların yaklaşık %10-15’inde referans aralığında bulunur. Semptomatik formların tedavisi, kemik döngüsündeki yükselmeleri azaltmakta etkili olan bifosfonatlar ile sağlanır. Burada kronik bel ağrısı olan ve normal serum alkalen fosfataz ve kemik spesifik alkalen fosfataz düzeyleri ile Paget hastalığı tanısı alan 80 yaşında bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Paget hastalığı, alkalen fosfataz, kemik sintigrafisi

Tam Metin (İngilizce)