EDİTÖRE MEKTUP

Turk J Osteoporos 2017; 23: 45-46
Makale Geliş Tarihi: 15.07.2016
Makale Kabul Tarihi: 26.07.2016
*

Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Muğla, Turkey

İdiyopatik Yaygın Femoral Osteonekroz: Diz Ağrısının Sık Görülmeyen Bir Nedeni

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü