YENİ YAYINLAR

Turk J Osteoporos 2017; 11: 50-50
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:

Therapy in Pediatric Dermatology (Hazırlayan: Tamer İrfan Kaya)

EDİTÖR YORUMU

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Pediatrik Dermatoloji board sertifikalı 3 öğretim üyesinin editörlüğünü yaptığı kitapta çocuk hastalarda kanıta dayalı tedaviler, yaşa uygun tedavi seçenekleri ve ilaç dozları ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Genel olarak dermatologların hastalarının büyük çoğunluğu erişkin hastalar olduğu için genel dermatoloji kitaplarında çocuk hastalara yaklaşım ve ilaç dozları konusunda yetersiz bilgi bulunmaktadır. Bu kitap bu açığı kapatabilecek, günlük pratikte el altında bulundurulması faydalı olabilecek en güncel kitap niteliğindedir.

Anasayfa Arşiv Arama Menü