OLGU SUNUMU (ÜROONKOLOJİ)

Turk J Osteoporos 2017; 4: 26-28
Makale Geliş Tarihi: 24.06.2015
Makale Kabul Tarihi: 31.08.2015
*

Başkent University Faculty of Medicine, Department of Urology, İstanbul, Turkiye

**

Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pathology, İstanbul, Turkiye

Paratestiküler Metastazla Presente Olan Yüksek Dereceli Prostat Adenokarsinomu

Testisin metastatik lezyonları oldukça nadirdir ve çoğunlukla prostat kanserinden köken almaktadırlar. Genellikle rastlantısal olarak tanı alırlar; ancak çok nadir testiste palpe edilebilen kitle ile belirti verirler. Bu olgu bildirisinde klinik olarak pyo-/hemato-/hidrosel olarak izlenen olguda yüksek dereceli prostat kanseri metastazı bildirilmektedir. Yetmiş beş yaşındaki hasta yapılan skrotal Doppler ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri ile pyo-/hemato-/hidrosel tanısı ile izlenmekte iken hidroselin yüksek dereceli prostat kanserinin paratestiküler metastazına bağlı olduğu tespit edilmiştir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü