EDİTÖRDEN

Turk J Osteoporos 2017; 11: -
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Editörden

Sayın Okurlarımız, Değerli Meslektaşlarımız,

2017 yılının ikinci sayısı ile karşınızdayız.

Dergimizin bu sayısındaki Sürekli Eğitim bölümümüz ilk bölümünü, Mart sayısında yayınladığımız Dermatoloji Pratiğinde Fototerapi Uygulamalarına Güncel Yaklaşım başlıklı derlemenin ikinci bölümüne ayrılmıştır. Vitiligo, Mikozis Fungoides, Atopik Dermatit, Sklerozan Hastalıklar ve Psoriasiste Fototerapi başlıklı bu bölüm yine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dilek Seçkin Gençosmanoğlu tarafından titizlikle hazırlanmıştır. Bir diğer derlememiz ise Semih Tatlıcan tarafından yazılmış olan klinik pratikte sıkça karşılaştığımız tırnak batmasının cerrahi tedavisine ilişkin Distal Lateral Tırnak Batmalarının Tedavisi başlıklı makaledir.

Bu sayıda; Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde Takip Edilen Behçet Hastalarının Klinik Özellikleri, Liken Planopilarisde CK15, CD34, Nestin ve CD200 Ekspresyonları, Türkiye’deki Pemfigus Hastalarının CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri başlıklı üç değerli araştırma makalesine yer veriyoruz.

Bu sayımızın Tanı ve Tedavi Rehberi eki uzun yıllardır özellikle güney bölgelerimizin önemli bir halk sağlığı problemi olan ve son yıllarda ülkemizi etkileyen bazı bölgesel sorunlara bağlı artış göstererek metropollerimizde bile görülebilen bir hastalık haline gelen kutanöz layşmanyazis’in tanı ve tedavisine ayrılmıştır. Kutanöz Layşmanyazis Tanı ve Tedavi Rehberi başlıklı bu kitapçık uzun yıllar hastalığın hiperendemik olduğu bölgelerde çalışmış ve binlerce hastanın tanı ve tedavisini bizzat yapmış üç deneyimli kutanöz layşmanyazis uzmanı (Soner Uzun, Mehmet Salih Gürel, Mehmet Harman) tarafından hazırlanmıştır. Hastalığın tanı ve tedavisine yönelik pratik algoritmalar ve tablolar içeren bu rehberin klinik uygulamalarınızda çok yararlı bir kaynak olacağını düşünüyoruz.

Olgu sunumları ve Dermatolojik İnciler makaleleri ve yeni yayınların tanıtıldığı bölümleriyle dergimizin bu sayısının da siz okurlarımızın beğenisini kazanacağı umuduyla bir sonraki sayıda görüşmek üzere sağlık ve esenlikler dileriz.

Anasayfa Arşiv Arama Menü