Derleme

Diabetes Mellitus ve Osteoporoz
 • Alev Eroğlu Altınova
 • İlhan Yetkin
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.63935

Orijinal Makale

HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi
 • Ramazan Korkusuz
 • Özlem Altuntaş Aydın
 • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
 • Yasemin Erdoğan Döventaş
 • Rıdvan Karahasanoğlu
 • Özcan Nazlıcan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.10337

Orijinal Makale

Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi
 • Tolga Onay
 • Mehmet Müfit Orak
 • İsmail Oltulu
 • Talat Çağırmaz
 • Seyit Ali Gümüştaş
 • Güven Bulut
 • Halil İbrahim Bekler
Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45 DOI: 10.4274/tod.63825

Orijinal Araştırma

Kemik Mineral Dansitesinin Vizüel Analog Skala Ağrı Skoruna Etkisi Var mıdır?
 • Kenan Özler
Turk J Osteoporos 2020; 26: 75-80 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.97759
Behçet Hastalığında Kemik Mineral Dansitesi ve D Vitamini Değerleri
 • Ayhan Kul
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2018; 24: 78-83 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.16362

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler