Orijinal Makale

Kas İskelet Sistemine Ait Şikayetlerle Başvuran Hastaların Cinsiyete Göre Tanısal Dağılımlarının Mevsimsel ve Meteorolojik İlişkisi

10.4274/tod.26214

  • Ayhan Kul
  • Mahir Uğur

Gönderim Tarihi: 21.05.2016 Kabul Tarihi: 19.08.2016 Turk J Osteoporos 2017;23(1):6-15

Amaç:

Kas-iskelet sistemi (KİS) ile ilgili patolojilerin cinsiyete göre görülme sıklığının mevsimsel ilişkisi ve meteorolojik değişkenlik göstermesi konusu yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı KİS şikayetleriyle başvuran hastaların cinsiyetlerine göre tanısal dağılımlarını ve bu tanıların mevsimsel ilişkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma KİS şikayeti ile başvuran toplam 45541 hasta üzerinde yapıldı. On bir tanı grubunun kadın ve erkek hasta oranları dikkate alınarak aylara ve mevsimlere göre sıklığı değerlendirilerek bazı iklim faktörleri ile ilişkisi araştırıldı.

Bulgular:

Polikliniğe başvuran hasta sayısı her iki cinste de en fazla kış aylarında artış gösterirken, yaz aylarında ise en az başvuru yapılmıştı. Kadın hastalarda, diz ile ilgili patolojiler nisan ayında (%9,4), romatolojik hastalıklar Eylül (%13,3) ayında artış gösterirken erkek hastalarda, bel ile ilgili patolojiler Aralık (%9,6), romatolojik hastalıklar ise Eylül (%13,0) ayında artış gösteriyordu. Tüm hastalarda; ortalama sıcaklık değerleri ile diz patolojileri arasında negatif bir korelasyon olduğu saptandı (r=-0,952, p=0,048). Nem ile diz (r=0,980, p=0,020), dirsek (r=0,951,p=0,049), kalça (r=0,957, p=0,043), el bileği (r=0,963, p=0,037) ve rehabilitasyon gereken patolojiler (r=0,954, p=0,046) arasında ise pozitif yönlü bir korelasyon saptandı.

Sonuç:

Her iki cinste de kış aylarında hastalık başvuruları artarken, yaz aylarında azalmaktadır. Ayrıca bazı KİS patolojileri ile mevsimsel ve meteorolojik değişimler arasındaki ilişki göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kas-iskelet sistemi, hastaliklar, prevalans, cinsiyet, mevsimler

Tam Metin (İngilizce)