Olgu Sunumu

Osteitis Kondensans İlii’e Bağlı Bel Ağrısı

10.4274/tod.36035

  • Ümit Seçil Demirdal
  • Alpay Haktanır
  • Fatima Yaman

Turk J Osteoporos 2013;19(2):0-0

Osteitis Kondensans Ilii (OKI), bel ağrısına yol açan nadir nedenlerinden biridir. Genellikle gebelikle ilişkili olarak kadınlarda görülür. Direkt grafilerde sakroiliak eklemin iliak parçasında iyi tanımlanabilen üçgen şekilli skleroz görülür. En çok kabul edilen görüş gebelik boyunca sakroiliak eklemlerde oluşan ekstra yüklenmenin skleroza yol açmasıdır. Bel ağrısı olan hastalarda mekanik ve inflamatuvar hastalıkların ayrıcı tanısının yapılması genellikle zordur ve skleroz varlığı kafa karıştırıcı olabilir. OKI sklerozun benign bir formudur, inflamatuvar bir formu değildir. Burada OKI ‘e bağlı bel ağrısı olan bir kadın hasta sunulmuştur. Fiziksel ve nörolojik muayene dikkate değer değildir. Pelvis grafisinde sakroiliak eklemlerin alt kısmında bilateral simetrik skleroz görülmektedir. Bu olgu sunumu literatürü gözden geçirmekte ve OKI’nin temel özelliklerini ve ayrıcı tanısını vurgulamaktadır. (Türk Osteoporoz Dergisi 2013;19: 48-51)

Anahtar Kelimeler: Bel agrisi, osteitis kondensans ilii, gebelik

Tam Metin (İngilizce)