Orijinal Araştırma

Osteoporoz Hakkındaki Türkçe Videolarda Hangi Bilgiler Verilmektedir ve YouTube Güvenilir ve Kaliteli Bilgiler Sağlıyor mu: YouTube Videolarının Sistematik Bir Analizi

10.4274/tod.galenos.2021.80488

  • Yaşar Mahsut Dinçel
  • Erdem Can
  • Mohammad Amiry
  • Erdinç Genç
  • Sever Çağlar
  • Mekkedin Morina
  • Burak Kaval

Gönderim Tarihi: 22.06.2021 Kabul Tarihi: 04.10.2021 Turk J Osteoporos 2022;28(2):118-124

Amaç:

Bu çalışmanın amacı YouTube’da yer alan osteoporoz hakkındaki Türkçe videolarda hangi bilgilerin verildiğini değerlendirmek ve video kalitesi ile güvenilirliğini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

YouTube’da osteoporoz ile ilgili ilk 50 Türkçe video kalite, güvenilirlik ve bilgi düzeyi açısından değerlendirildi. YouTube’da ilgili içerik için iki arama yapıldı ve iki ortopedi cerrahı videoları eş zamanlı olarak değerlendirdi. Video içeriğinin kalitesini değerlendirmek için Global Kalite skoru (GKS) (0-5) ve DISCERN (15-75) puanlama sistemleri kullanıldı. Osteoporoza Spesifik ölçek (1-29) ile videolarda osteoporoza özgü hangi bilgilerin verildiği sorgulanırken, video kaynak bilgilerinin doğruluğu Amerikan Tabipler Birliği Dergisi (JAMA) skoru (1-4) ile değerlendirildi. İzlenme, yorum, beğeni, beğenmeme sayıları ile YouTube’a yüklenme tarihleri ve videoların süreleri ile ilgili açıklayıcı veriler kaydedildi. Videoların popülaritesi video güç endeksi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Videolarda verilen mesajlar göz önüne alındığında en sık verilen bilgi 41 video ile “kemik kitlesinde azalma” idi. Bunu “osteoporozun kırık riski oluşturması” ve “osteoporoz için risk faktörlerinin olduğu” izlemekteydi. Osteoporoza spesifik skor 8,92 ile düşüktü. Ortalama DISCERN skoru 25,020 (15-75) ve ortalama GKS 1,98 (0-5) ile düşük kaliteyi göstermekteydi. Video kaynağının sorgulandığı JAMA skoru (1-4) 1,66 ile düşük güvenilirlik seviyesi göstermekteydi. Sağlık profesyonelleri dışındaki kişiler tarafından hazırlanan osteoporoz hakkındaki videoların popülaritesi daha fazlaydı (82,25 vs 56,80) (cc=0,296, p=0,037).

Sonuç:

YouTube üzerinde osteoporoz hakkında yer alan videoların içeriği genel olarak yetersiz veya hatalıdır. Uluslararası kılavuzları baz alan daha yüksek kalitede ve bilgi seviyesinde videolar hazırlanması, hasta uyumu ve osteoporoza yönelik kamu farkındalığının artırılmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, kemik erimesi, YouTube, güvenilirlik, kalite, video

Tam Metin (İngilizce)