Olgu Sunumu

Postpartum Spinal Osteoporoza Bağlı Vertebra Kırıkları: Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni

  • Aliye Tosun
  • Fatma Fidan
  • Berat Meryem Alkan
  • Emine Esra Eroğlu
  • Özge Ardıçoğlu
  • Özgür Tosun

Turk J Osteoporos 2011;17(1):0-0

Postpartum spinal osteoporoz (PPSO) sırt/bel ağrısı ile bulgu veren ve geç gebelik veya puerperal dönemde osteoporozla karakterize nadir bir hastalıktır. Genellikle bir veya daha fazla vertebra kırığına neden olur. Burada postpartum dönemde PPSO’a bağlı multipl vertebral kompresyon fraktürleri olan genç bir kadın hasta sunulmuştur. (Türk Osteoporoz Dergisi 2011;17:21-3)

Anahtar Kelimeler: Osteoporosis, pregnancy, postpartum, low back pain, vertebral fractures

Tam Metin (İngilizce)