Olgu Sunumu

Radyoterapi Sonrası İliak Kanadın Osteonekrozu ve Sakral Yetersizlik Fraktürleri: Olgu Sunumu

10.4274/tod.galenos.2021.81488

  • Esra Cansu Selbes
  • Ezgi Yıldız Güvercin
  • Ece Çınar
  • Simin Hepgüler
  • İpek Tamsel

Gönderim Tarihi: 06.03.2021 Kabul Tarihi: 27.04.2021 Turk J Osteoporos 2021;27(3):183-186

İliak kanadın osteonekrozu ve eşlik eden sakral yetersizlik fraktürü, bel ağrısının nadir sebeplerindendir. Pelvik bölgeye uygulanan radyoterapi (RT), bu klinik tabloların gelişmesine yol açan faktörlerden birisidir. Bu olgu sunumunda, polikliniğimize 3 aydır süren mekanik bel ağrısı ile başvuran bir olgudan bahsetmekteyiz. Hasta kolorektal kanser tanısı ile pelvik bölgeye RT almıştı. Kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde iliak kanatta osteonekroz ve sakrumda yetersizlik fraktürü saptandı. Metastaz dışlandıktan ve tanı kesinleştikten sonra hastaya yatak istirahati, kalsiyum ve D vitamini desteği ile izlenen olguda ikinci bir sakral yetersizlik fraktürü gelişti. Mekanik bel ağrısının çok çeşitli sebepleri olup direkt grafiler, osteonekroz ve yetersizlik fraktürü gibi daha nadir görülen tanıları saptamada her zaman yeterli olmayabilir. Özellikle RT öyküsü bulunan hastalarda, klinik şüphe tanı ve tedavi açısından yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fraktür, bel ağrısı, osteonekroz, radyoterapi, rektal neoplazmlar

Tam Metin (İngilizce)