Olgu Sunumu

Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral Femur Diafiz Kırığı: Olgu Sunumu
 • Fatma Ustabaşıoğlu
 • Nil Sayıner Çağlar
 • Türkan Akın
 • Özcan Ayşar
 • Ebru Aytekin
 • Nuran Kavurgacı
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.02997
Radikülopati Semptomları ile Seyreden Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma
 • Sasan Zardoust
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.06078
Multiple Sklerozlu Hastada Spastisite ile Karışabilecek Femur Başı Avasküler Nekrozu: Olgu Sunumu
 • Fatih Baygutalp
 • Işılay Işık
 • Kaziı Şenel
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.03264
Geç Tanı Nedeniyle Tek Taraflı Alt Ekstremite Atrofisi Gelişmiş Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu
 • Alparslan Yetişgin
 • Ahmet Boyacı
 • Ahmet Tutoğlu
 • Ahmet Hartavi
Turk J Osteoporos 2016; 22: 145-148 DOI: 10.4274/tod.53825
Prostat Kanseri Radyoterapisi Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu ve Pelvik Yetersizlik Kırığı Olgusu
 • Hidayet Sarı
 • Nurettin İrem Örnek
 • Hamza Sucuoğlu
 • Rana Kaynar
 • Murat Uludağ
Turk J Osteoporos 2016; 22: 149-152 DOI: 10.4274/tod.77598

Orijinal Makale

Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?
 • Özkan Köse
 • Ömer Faruk Kılıçaslan
 • Hasan Onur Arık
 • Ümit Sarp
 • İclal Erdem Toslak
 • Mehmet Uçar
Turk J Osteoporos 2015; 21: 46-52 DOI: 10.4274/tod.86580

Olgu Sunumu

Kronik Hepatit B’li Hastada Adefovir Tedavisi Sonrası Gelişen Osteoporoz ve Hipofosfatemik Osteomalaziye Bağlı Patolojik Femur Kırığı
 • Sevilay Batıbay
 • Duygu Geler Külcü
 • Nilgün Mesci
 • Borçak Çağlar Ruhi
 • Zerrin Şahin
 • Hasan Gündoğdu
Turk J Osteoporos 2018; 24: 59-62 DOI: 10.4274/tod.04796
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastasında Bilateral Bifosfonat-ilişkili Atipik Femur Boyun Kırığı: Olgu Sunumu
 • Sibel Balıkçı
 • Bilinç Doğruöz Karatekin
Turk J Osteoporos 2022; 28: 74-76 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.03779
Gebeliğe Bağlı Gelişen Bilateral Femur Başı Avasküler Nekrozu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Servet İğrek
 • Tolga Onay
 • Emir Kütük
Turk J Osteoporos 2018; 24: 108-111 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.76588
Pediatrik Femur Boyun Stres Kırığı Olan Kistik Fibroz: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Yavuz Şahbat
 • Ahmet Hamdi Akgülle
Turk J Osteoporos 2021; 27: 117-120 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.26918
Gebelik ve Emzirme İlişkili Osteoporoza Sekonder Gelişen ve Nadir Görülen Bilateral Femur Başı Yetmezlik Kırığı ve Çoklu Vertebra Kırıkları: Olgu Sunumu
 • Selin Özen
 • Oya Ümit Yemişci
 • Seyhan Sözay
Turk J Osteoporos 2020; 26: 193-196 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.09226

Editöre Mektup

Ailevi Akdeniz Ateşli Hastada Nadir Kalça Ağrısı Nedeni: Avasküler Nekroz
 • Fatih Bağcıer
 • Ayhan Kul
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 113-114 DOI: 10.4274/tod.18480
Femur ve Vastus Lateralis Tutulumu Olan Primer Kas İskelet Sistemi Kist Hidatiği
 • Fatih Hakan Tufanoğlu
Turk J Osteoporos 2020; 26: 149-150 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.88557

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler