Olgu Sunumu

Sirt Agrisi ile Prezente Olan Akciger Kanseri: Bir Metastaz Olgusu
  • Fatih Bagcier
  • Osman Onaç
  • Akin Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 50-53 DOI: 10.4274/tod.88609
Tesadüfen Saptanan Osteopoikiloz: Olgu Sunumu
  • Mustafa Reşorlu
  • Ozan Karatağ
  • Canan Akgün Toprak
  • Davut Döner
Turk J Osteoporos 2017; 23: 107-109 DOI: 10.4274/tod.60490

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler