Olgu Sunumu

Sirt Agrisi Nedeni Olarak Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Berrin Leblebici
 • Mehmet Adam
 • Özlem Yalçin
 • Bahadir Yesevi
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0
Gebeliğin Tetiklediği Osteomalazi: Olgu Sunumu
 • Merih Özgen
 • Onur Armağan
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0 DOI: 10.4274/tod.74046
Sirt Agrisi ile Prezente Olan Akciger Kanseri: Bir Metastaz Olgusu
 • Fatih Bagcier
 • Osman Onaç
 • Akin Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 50-53 DOI: 10.4274/tod.88609
Kardiyak Kökenli Üst Ekstremite Ağrısı Saptanan Bir Olgu Sunumu
 • Turgay Altınbilek
 • Rabia Terzi
 • Erdem Türkyılmaz
Turk J Osteoporos 2016; 22: 107-109 DOI: 10.4274/tod.47450

Orijinal Makale

Şiddetli Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisi: Kemik Mineral Yoğunluğu, Biyokimyasal Parametreler, Sırt Ağrısı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkiler
 • Alev Çevikol
 • Özgür Zeliha Karaahmet
 • Eda Gürçay
 • Gülşah Karataş
 • Ebru Karaca Umay
 • Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2014; 20: 51-55 DOI: 10.4274/tod.46036

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler