Derleme

Lomber Faset Sendromu
 • Fatih Baygutalp
 • Kazım Şenel
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.36036

Olgu Sunumu

Multiple Sklerozlu Hastada Spastisite ile Karışabilecek Femur Başı Avasküler Nekrozu: Olgu Sunumu
 • Fatih Baygutalp
 • Işılay Işık
 • Kaziı Şenel
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.03264
Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Osteoporoz
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Timur Ekiz
 • Ali Erdem Baki
 • Engin Tutkun
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.64936
Aşil Tendinozisinin Konservatif Tedavisi ve Takipte Ultrasonografinin Yeri: Olgu Sunumu
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Kasım Osmanoğlu
 • Nilgün Üstün
 • Hayal Güler
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 37-39 DOI: 10.4274/tod.78309
Gözden Kaçırılmış Bir Rektus Femoris Kas Yırtığı: Ultrasonografinin Değeri
 • Alparslan Bayram Çarlı
 • Hasan Turgut
 • Erkan Kaya
Turk J Osteoporos 2014; 20: 81-82 DOI: 10.4274/tod.26818
Premenopozal Gut Tanısı Almış Kadın Hastada Elde Eklem Harabiyetine Neden Olan Tofüs Olgusu: Olgu Sunumu
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2016; 22: 104-106 DOI: 10.4274/tod.36449
Diz Artroplastisi Sonrası Erken Reimplantasyonun Nedenleri: Olgu Sunumu
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Şahap Cenk Altun
Turk J Osteoporos 2014; 20: 140-142 DOI: 10.4274/tod.57070

Orijinal Makale

Dört Farklı Meslek Grubunda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Ali Erdem Baki
 • Timur Ekiz
 • Pınar Küçük Eroğlu
 • Engin Tutkun
 • Hınç Yılmaz
Turk J Osteoporos 2015; 21: 19-22 DOI: 10.4274/tod.03371

Editöre Mektup

Basit Pozisyonlama Kuralı ile Vazovagal Senkoptan Korunabiliriz
 • Ebru Kübra Taşpolat
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Fatih Bağcıer
Turk J Osteoporos 2023; 29: 72-73 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.93653
Omuz Subluksasyonunun Bir Nedeni ya da Sonucu Olarak: İzole Supraskapular Nöropati
 • Onur Velioğlu
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 100-100 DOI: 10.4274/tod.65487

Diğer

Diabet ve Osteoporoz
 • Dilek Durmus
 • Turgut Topal
Turk J Osteoporos 2005; 11: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler