Olgu Sunumu

Multiple Sklerozlu Hastada Spastisite ile Karışabilecek Femur Başı Avasküler Nekrozu: Olgu Sunumu
 • Fatih Baygutalp
 • Işılay Işık
 • Kaziı Şenel
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0 DOI: 10.4274/tod.03264
Multipl Sklerozlu Erkek Hastada Osteoporotik Kalça Kırığı Sonrası Teriparatid Kullanımı ve Tedavide Güncel Öneriler
 • Sibel Başaran
 • İlke Coskun Benlidayı
 • Rengin Güzel
 • Tunay Sarpel
Turk J Osteoporos 2015; 21: 155-158 DOI: 10.4274/tod.87699

Orijinal Makale

Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Bifosfonatların Etkinliği
 • İlke Coskun Benlidayı
 • Sibel Başaran
 • Ahmet Evlice
 • Miray Erdem
 • Meltem Demirkıran
Turk J Osteoporos 2015; 21: 53-57 DOI: 10.4274/tod.88709

Orijinal Araştırma

Primer Progresif Multipl Sklerozlu Erkek Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler
 • Aslı Çalışkan Arıcan
 • Yeşim Gökçe Kutsal
 • Nazire Pınar Acar
 • Filiz Akbıyık
 • Sevilay Karahan
 • Rana Karabudak
Turk J Osteoporos 2020; 26: 115-120 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.98700
Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri
 • Ali Karakaş
 • Nihan Erdinç Gündüz
 • Sinem Özçelik
 • Hatice Limoncu
 • Banu Dilek
 • Selmin Gülbahar
 • Serkan Özakbas
 • Minuse Özlen Peker
Turk J Osteoporos 2022; 28: 131-136 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.56514

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler